kto sme

Independent riders

independent riders TM.jpg

je kresťanské spoločenstvo  ktoré založil František Kopáčik realizátor myšlienky spojenia motoristov a všetkých ľudí dobrej vôle . Túto myšlienku uchopil do svojich rúk a neúnavne sa  venuje jej napĺňaniu a dáva zelenú novým formám pre rozvoj tejto idei.

Zakladateľ  Independent Riders je srdcom a motorom tejto spoločnosti, toto spoločenstvo má súžiť ako portál na výmenu životných skúseností všetkých členov, slúžiacich k prospechu všetkých svedomitých dobrých ľudí, na princípoch staronového poriadku sveta v duchu idei

 

 " SPÁJAŤ a SPOLUPRACOVAŤ ".

" Independ Riders "   je patentovaná a chránená známka.

Hlavnou myšlienkou IR  je spájať ľudí , vytvárať nové priateľstvá, prinášať nové zážitky a následne zdieľať medzi členmi spoločenstva.

Všetci sa niečím živíme a prostredníctvom nášho IR  vieme ponúknuť tovar alebo služby priamo našim členom z prvej ruky v duchu hesla " Pomôž Ty mne a ja pomôžem Tebe " Takto vzniká pevný osobný kontakt.

Je prirodzené, že človek radšej kupuje tovar od toho koho pozná, alebo mu bol priateľom odporúčaný.

Ľudia sú spoločenským druhom, radi sa stretávajú , zhovárajú,  bavia sa, vymieňajú si poznatky a skúsenosti.

Za týmto účelom vznikol IR -   s prianím ,,cítiť sa medzi nami ako doma".

Vytváranie priateľských zväzkov dáva tomuto celému projektu osobitnú silu. Nech sa každý člen v IR   cíti ako člen jednej veľkej komunity - spoločnej rodiny.

 

Rodina je pre nás prvoradá a je svätá.